Personvernerklæring

Ved å gi en gave til Livets Senter Hamar gir du oss også anledning til å sende deg informasjon på e-post.

Disse nyhetsbrevene kan senere enkelt avbestilles om du ikke lenger ønsker å motta disse.
En gave gitt til Livets Senter, anses endelig avgitt som gave, og kan ikke kreves tilbake.

Gaven gis i tillit til at vi som menighet, stiftelse og trossamfunn er tilliten verdig.

Gaven disponeres og forvaltes slik det etter ledelsens og lederes oppfatning er riktig. 
Du kan gi fast månedlig, ved å velge trekkdato 05, 15, 20 eller 25.

Ta kontakt med oss om du ønsker å endre eller avslutte din avtale om fast trekk.

Powered by Cornerstone