Personvernerklæring

Hvordan tar vi vare på dine personlige data?

Innlandskirken Livets Senter arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes. Hold deg oppdatert om endringer i personvernpolicyen ved å besøke nettstedet vårt.

Denne personvernpolicyen gjelder Innlandskirken Livets Senter sine besøkende, frivillige, medlemmer, givere og brukere av elektroniske tjenester.

Hvem har ansvar for dine personlige data?

Innlandskirken Livets Senter-nettverket, med sine respektive menigheter, er kontrolløren av de personlige opplysningene du gir til oss, og er derfor ansvarlig for dine personopplysninger ifølge den til enhver tid gjeldende norske personopplysningslov og forskrifter, samt EUs databeskyttelsesdirektiv (95/46/EC).

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn personopplysningene du oppgir til oss. Dersom du blir medlem i menigheten vår, gir pengegaver til menigheten eller andre prosjekter, signerer deg opp til å motta digital informasjon fra oss (som nyhetsbrev og sms), kontakter oss eller deltar på arrangementer – lagrer vi dine gitte opplysninger. Personopplysningene du oppgir, kan for eksempel inneholde kontaktinformasjon, fødselsdato, kjønn, sivilstatus, bilde, personnummer og betalingsinformasjon. I tillegg kan det hende vi samler inn enkelte personopplysninger fra eksterne kilder, som f.eks. adresseoppdateringer.

Hva bruker vi de personlige opplysningene dine til?

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:

 • For å opprette og håndtere din oppføring i databasen vår, Cornerstone.
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss.
 • For å kunne oppfylle og følge opp din avtale om givertjeneste, herunder å sende informasjon med mulighet for å gi gave.
 • For å kunne svare på spørsmål og behandle henvendelser.
 • For å kunne sende elektroniske nyhetsbrev og SMS for å informere om menighetens arbeid og program.  
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med påmelding, avmelding og deltakelse på våre arrangementer og samlinger, herunder å sende innkallinger, referater, interninformasjon til de som er medarbeidere og ledere i menigheten. 
 • For å kunne sende over godkjente, registrerte medlemmer til statsforvalter en gang per år.
 • For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg mulighet til å komme med konstruktive innspill til vårt arbeid.
 • For å legge din personlige profil i organiserte grupper i CRM, samt tagge din aktivitet i menigheten, slik at vi enklere kan målrette kommunikasjonen og ikke sende unødvendige e-poster og sms-er.
 • For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre.
 • Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene ovenfor, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes.

Hvilke rettigheter har du?

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene, som f.eks. uoppgjort gjeld. Vi vil ikke sende deg informasjon dersom du ikke har gitt oss et skriftlig samtykke til dette. Dette kan splittes på sms og e-post. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi kan sende deg informasjon, eller endre dine kontaktopplysninger via tjenesten MinSide (gjelder Innlandskirken Livets Senter Hamar.) Du kan også kontakte oss enten ved å sende e-post til oss eller per telefon. Du finner kontaktinformasjonen til din menighet på den respektive siden.

Gaver

Innlandskirken Livets Senter vil disponere og forvalte gaver i tråd med ledelsens og styrets oppfatninger og beslutninger. Hver enkelt gave gis i tillit til at vi som menighet, stiftelse og trossamfunn er denne tilliten verdig.

 • Ved å gi en gave til Innlandskirken Livets Senter gir du oss også anledning til å sende deg informasjon på e-post. Disse nyhetsbrevene kan senere enkelt avbestilles om du ikke lenger ønsker å motta disse. Vi forbeholder oss retten til å kunne ta kontakt med deg dersom dette er nødvendig for din giveravtale.
 • En gave gitt til Innlandskirken Livets Senter anses som endelig avgitt gave og kan ikke kreves tilbake.
 • Du kan gi fast månedlig, ved å velge trekkdato 05, 15, 20 eller 25.
 • Ta kontakt med oss om du ønsker å endre eller avslutte din avtale om fast trekk.

Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?

Opplysningene dine er kun tilgjengelige for de som jobber med vår database (Cornerstone som benytter to-faktorautentisering) og som har undertegnet taushetserklæring. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart for markedsføringsformål. 

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Alle personlige opplysninger ligger oppført i databasen Cornerstone. Vår leverandør Kommunion AS, som drifter dette CRM-systemet, tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen og sørger for at personlige data ikke er gjenstand for tyveri eller misbruk.

Betalingsløsninger

Innlandskirken Livets Senter bruker tredjeparter som har ansvaret for dine betalingsløsninger.

Informasjonskapsler fra sosiale medier

For at du skal kunne ‘like’ og dele vårt innhold på Facebook, Instagram har vi lagt inn ‘del-knapper’ på våre sider, og da særlig på våre aktuelle saker og arrangementer. Disse sosiale mediene benytter informasjonskapsler på våre sider: Facebook, Instagram – informasjon om cookiesPersonvernkonsekvensene ved bruk av disse informasjonskapslene vil variere fra et nettsamfunn til et annet, avhengig av hvilke personverninnstillinger du har satt opp på din bruker i det enkelte nettsamfunn.

Informasjonskapsler for tredjepart

Vi bruker informasjonskapsler for tredjepart til å samle inn statistikk i aggregert form ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics. Både permanente og midlertidige informasjonskapsler (informasjonskapsler for sesjoner) blir brukt. Permanente informasjonskapsler lagres i datamaskinen eller den mobile enheten i en tidsperiode på ikke mer enn 24 måneder.

Lenker

Nettsiden www.livets-senter.no kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.

Personopplysningsansvarlig

Adresse: Korgvegen 38, 2619 LILLEHAMMER
Telefon: +47 41 55 18 53
E-post:
post@livets-senter.no  
Foretaksregister: Enhetsregistreret
Foretaksnummer:
928 419 827
Autorisert representant: David Aanje

 

 

Powered by Cornerstone