Søndager

Vi har søndagsgudstjenester hver søndag kl. 11.00.

Velkommen til gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. 

Dette er vårt hovedmøtepunkt hvor voksne, barn, ungdommer og eldre kommer sammen for å synge lovsanger, høre undervisning fra Bibelen og lære Jesus enda bedre å kjenne.

Ved at vi som kirke kommer fast sammen en gang i uken og retter vårt blikk på Jesus, tror vi at vi bygger en sterkere og mer intim relasjon til Han, som er opphavet til alt vi ser rundt oss, og til hverandre som enkeltmennesker.  

Vi ønsker at våre møter skal favne alle, og har derfor skreddesydde møter for barn og tweens parallelt med hovedmøtet.

Etter gudstjenesten er det åpen kafè der man kan nyte godt sosialt fellesskap og få nye venner. 

Velkommen! 

 

English

Sunday Service every Sunday 11am with worship, sermon and intercession - not to mention café and social fellowship afterwards. 

Welcome!
 

 

Powered by Cornerstone