Barnekirka

Vi har barnekirke og søndagsskoleundervisning for alle barn og tweens under gudstjenesten på søndager. Engasjerte ungdommer og voksne setter barna i fokus, og aktiviserer barna i følgende aldersgrupperinger:

  • 0-2 år - inviteres til familie-lounge med sine foreldre/foresatte (her er det lydoverføring fra møtet) 
  • 3-5 år - møtes i stort barnerom i hovedbygningen 
  • 6-9 år - møtes i "det blå huset" på øvre parkeringsplass
  • 10-13 år - møtes i kafèrommet i hovedbygget 

Det informeres fra scenen når barnemøtet begynner, og da er det enkelt å finne veien til din aktuelle gruppe. 

To ganger i semesteret arrangerer Innlandskirken Livets Senter Hamar generasjonsgudstjenste. Da er det ekstra fokus på barna og søndagen er skreddersydd for at alle generasjoner skal trives og møte Gud sammen. 

Menigheten bruker trosopplæringsplanen, Jesus hele livet. Dette er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for de mellom 0-19 år, og hvor målet er: Jesus hele livet. Planen ønsker å skape et samarbeid mellom hjem og kirke for å nå dette felles målet for våre barn og ungdommer.

Menigheten bruker undervisningopplegg fra Awana. Er du forelder til et barn i barnekirka, kan du gratis motta egen undervisningsbok slik at du/dere kan følge opp temaene og undervisningen hjemme. Ta kontakt med lederne for barnekirka. 

Hovedansvarlige for barnekirken er Kjell Korsgården og Marianne Blystad Wennersgaard

Medlemsskjema for barn
 
Powered by Cornerstone