Om oss

Velkommen til Livets Senter på Hamar

Ønsker du å bli medlem i Livets Senter Hamar? Fyll ut dette skjemaet som ligger digitalt her

(English below)

Menigheten Livets Senter Hamar ble startet høsten 1998 ut ifra en gruppe på 30 personer. Menigheten har siden da vokst til omlag 250 personer.
De første seks årene leide menigheten lokaler på Midtstranda. Sommeren 2004 flyttet vi inn i nye, egne lokaler på Trehørningen.

Menigheten består av mennesker i alle generasjoner. Søndagsmøtet er høydepunktet i løpet av uken. Da samles menigheten for å høre undervisning, synge sanger til Gud, ha fellesskap og glede seg sammen. Søndagsmøtet er også et sted hvor man lærer å kjenne nye mennesker. Vi har åpen kafè rett etter møtet der du kan ta deg en kaffe og kakebit. Under hovedmøtet er det søndagsskole for barn fra 1 år og oppover til ungdomsskolealder. 

Vi ønsker å være en menighet som sammen med mange andre menigheter og kristne er med på å gjøre en forskjell i vår region. Vi tror at Evangeliet, budskapet om Jesus, er løsningen og svaret i vår tid. Han er den som tok straffen for vår synd og gav oss muligheten til å få en relasjon til Gud som vår far. Dette er et fantastisk, livsforvandlende og grensesprengende budskap. Vi ønsker at dette skal bli en virkelig realitet i alle menneskers liv! 

Faste arrangementer:

  • Hver søndag kl 11.00 er det søndagsmøter i Livets Senter sine lokaler. Ta med en venn og kom!
  • Hver onsdag kl. 10.00-13.00 er det bønnemøte i Livets Senter sine lokaler. Inkluderer lunsj. 
  • Hver fredag er det ungdomsmøter kl 20.00 i Livets Senters lokaler. Her er det lovsang, kreative Jesus-andakter, kafè og sosial mingling.
  • Gjevnlig samles menighetens medlemmer i egne husgrupper i hjemmene. Dette er en plass hvor man bygger relasjoner og har fellesskap med hverandre. Ønsker du å bli med i en husgruppe, send oss en mail til hamar@livets-senter.no. 

English

Do you want to sign up for a membership in Life Center Church? Please fill out this form

Life Center Church was established in the fall of 1998 from a group of 30 people. Since then, the church has grown to aproximately 200.
In the først 6 years our church rented premises at Midtstranda (Hamar). In the summer of 2004, we moved into or own, new church building at Trehørningen (industrial area, Hamar).

The church consists of people from all generations. The Sunday services is the highlight of the week. We then gather as a church for teaching, worship of our God, and simple, joyful fellowship.
The Sunday service is also a place to get to knew new people in the cafe after the service. During the service, there is Sunday school for those from 1 year to children in 7th grade.

We want to be a church that together with many other churches and Christians take part in making a difference in our region. We believe that the gospel, the message about Jesus, is the solution and answer in our time. He is th eone who took on himself the punishment for our sin and gave us the possibility of having a relation to God as our Father. This is a wonderful, life transforming message, powerful to break through. 
We want this to be a reality in the lives of all people!

Fixed program:

  • Every Sunday at 11am there is Sunday service in the premises of Life Center Church. Bring a friend and come!
  • Every friday there is Ignite - our youth gatherings - at 20:00 in Life Center Church. There is worship, devotionals, hang-out in the café and activities.
  • Every Wednesday at 10.00-13.00 there is a prayer meeting in the premises of Life Center Church. We believe that prayer change our circumstances and surroundings in a positive manner. 
  • There are "house groups" in certain homes. This is the place to build relations and have fellowship with one another. If you want to join a house group, send us an email to hamar@livets-senter.no

 

Powered by Cornerstone