Om oss

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter på Hamar

Menigheten ble startet høsten 1998 og er en del av nettverket Innlandskirken Livets Senter. I dag består nettverket av menigheter i byene Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Kongsvinger, Solør og Jessheim. I 2014 ble Innlandskirken Livets Senter-nettverket en del av Pinsebevegelsen i Norge.

Vårt fellesskap. Menigheten består av mennesker i alle aldre og teller 361 medlemmer (per 26.05.23). Søndagsgudstjenesten er høydepunktet i løpet av uken. Da samles menigheten for å høre undervisning fra Bibelen, synge sanger til Gud og ha sosialt fellesskap. Under hovedmøtet er det barnekirke for barn i alderen 3-13 år. Vi har også eget arbeid for ungdom

Ledelse. Menigheten ledes av pastor og lederskap. Styret i Innlandskirken Livets Senter Hamar har det økonomiske ansvaret i menigheten. Styrets medlemmer er på valg for fire år og består i dag av syv personer. 

Kultur. I Innlandskirken Livets Senter Hamar vil vi dyrke frem en kultur hvor mennesker kjenner seg elsket, betydningsfulle og trygge, hvor det er åpenhet og hvor det skapes tillit. Kulturen kjennetegnes av positivitet, kreativitet, hengivenhet, frivillighet og ansvarlighet. 

Visjon. Fem punkter utgjør i dag vår felles visjon. Visjonen danner retning for menighetens arbeid med menighetsplanting, medieproduksjoner, misjonsprosjekter og lokalt frivillighetsarbeid.

  1. En bærer av frelsens budskap til verden
  2. Et åndelig hjem for troende
  3. Et senter for bønn og undervisning
  4. En base for misjon 
  5. En sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet 

Teologi. Innlandskirken Livets Senter Hamar står for en klassisk, evangelisk kristen tro. Denne troen bygger på hele Bibelen som Guds Ord til oss mennesker. Du kan lese mer om vår teologi og vårt trosgrunnlag her: Presentasjon Innlandskirken Livets Senter

Vil du være med i fellesskapet?

Powered by Cornerstone