Ingar Jensen. Til bords med Jesus

07.05.2023

Johannes' Evangelium kapitel 21

Vers 9. Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød.
Vers 12-14. Jesus sa til dem: «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og gav dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.

Powered by Cornerstone