Tilsynsråd og seniorpastor

Tilsynsråd og seniorpastor er et team som skal føre tilsyn med hele menighetsnettverket. Det at det kalles råd, er fordi menighetene skal ha en stor grad av selvstyre. Det tilsynsrådet våker over, er at de lokale kirkene holder seg innenfor rammen av visjonen, teologien, strukturen og kulturen som er nedtegnet i presentasjonsjeftet «Hvem er vi?».

Tilsynrådet består av følgende personer: 

  • Ingar Levi Jensen (seniorpastor)
  • Håkon Hustad
  • David Aanje 
  • Dag Øyvind Juliussen 
Powered by Cornerstone