Nysgjerrig på tro?


Hva var før universet, og hvor kommer vi fra? Hva skjer når vi dør? Finnes det en Gud? 

Det er her fortellingen om Jesus kommer inn, som en enestående historie:

Han var før verden ble til, som en del av Guddommen. Guds enestående sønn, som skapte alt.
Han ble menneske, for å redde menneskeheten fra det onde. 

Som menneske tok Jesus alle våre feiltrinn, med alle dets konsekvenser, og betalte dommen for dette når han døde på korset. 
Dermed har Gud rakt ut hånden til oss, og inviterer oss tilbake til den kjærlighets relasjonen med seg som han har skapt oss til. 

Når vi velger å tro på at Jesus forsonet oss med Gud, og når vi tar imot den oppståtte Jesus som vår Herre, da er relasjonen med Gud gjenopprettet. 

Hvis du ønsker å bli Guds barn, som en etterfølger av Jesus, så er det bare en enkel bønn til Ham som skal til. Noe slikt som dette:

Kjære Gud!
Jeg tror at Jesus døde for meg på korset. Jeg tror at Du reiste ham opp igjen fra døden.
Jeg bekjenner fra nå av Jesus som min Herre, og overgir meg selv til Deg.
Fra nå av er jeg Ditt barn, kjære Gud, tusen takk! 

Hvis du ber denne bønnen, og mener det, så gratulerer med evig liv sammen med Gud! 

 

Ordliste

Her kan du finne svar på spørsmål du har rundt begreper innenfor kristenliv.
 

Egne møter for barna, gjerne parallelt med gudstjenesten, hvor barna får en innføring i kristen tro.

Møte hvor en samles for å be.

Er den tredje personen i guddommen.
Når Jesus reiste opp til himmelen sendte han Den hellige ånd for at han kunne være hos alle kristne til enhver tid. 

Fortelle om Jesus til andre mennesker

En av personene i treenigheten. Gud faderen er et annet navn på Gud. 

For evig adskilt fra Gud

Med Jesus som forbilde strekker vi oss etter å leve slik han gjorde.

Er en liten gruppe mennesker, ikke mer en ti stykker, som møtes hjemme hos hverandre. Der har vi en liten andakt, ber for hverandre og har det sosialt sammen. 

Sanger vi synger til Gud for å ære han.

Jesus siste måltid med disiplene sine før han døde. Kristne dele brød og vin i gudstjenesten for å minnes hvorfor Jesus døde.
Brød og vin er i frikirker gjerne flatbrød og druesaft.

Når Gud forteller om noe som skjer i fremtiden. For eksempel gjennom mennesker Gud har gitt profetisk gave.

Møte for barn på barnas premisser. Gjerne med andakt og aktiviteter.        

Består av Gud faderen, Gud sønnen og Gud Den hellige ånd. De tre er ett samtidig som de er tre selvstendige personer.

Powered by Cornerstone