Hvem er vi?

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter

Innlandskirken Livets Senter er et evangelisk menighetsnettverk som ble grunnlagt i Lillehammer i 1988. I dag består nettverket av åtte menigheter i byene Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Solør, Jessheim og Kongsvinger. I 2014 ble Innlandskirken Livets Senter-nettverket en del av Pinsebevegelsen i Norge.

Vårt fellesskap. Menighetene består av mennesker i alle aldre. Søndagsgudstjenesten i de ulike menighetene er høydepunktet i løpet av uken. Da samles menigheten for å høre undervisning fra Bibelen, synge sanger til Gud og ha sosialt fellesskap. Under hovedmøtet er det barneopplegg i de fleste menigheter. Antall medlemmer totalt i hele nettverket er 800 (01.01.23).

Ledelse. Menighetene ledes fortrinnsvis av lokale pastorer og lederskap. 

Kultur. I Innlandskirken Livets Senter vil vi dyrke frem en kultur hvor mennesker kjenner seg elsket, betydningsfulle og trygge, hvor det er åpenhet og hvor det skapes tillit. Kulturen kjennetegnes av positivitet, kreativitet, hengivenhet, frivillighet og ansvarlighet. 

Visjon. Fem punkter utgjør i dag vår felles visjon. Visjonen danner retning for menighetens arbeid med menighetsplanting, medieproduksjoner, misjonsprosjekter og lokalt frivillighetsarbeid.

  1. En bærer av frelsens budskap til verden
  2. Et åndelig hjem for troende
  3. Et senter for bønn og undervisning
  4. En base for misjon 
  5. En sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet 

Teologi. Innlandskirken Livets Senter står for en klassisk, evangelisk kristen tro. Denne troen bygger på hele Bibelen som Guds Ord til oss mennesker. Du kan lese mer om vår teologi og vårt trosgrunnlag her: Presentasjon Innlandskirken Livets Senter

 

Powered by Cornerstone