Bønn- og lovsangskveld i Nyhuset!

SØNDAG 7. MAI KL. 18.00 - 20.00

Den første søndagen i måneden fra kl 18:00 - 20:00 arrangerer vi bønn- og lovsangskveld. Vi har kun en agenda: Gud selv. Hans nærvær. Å lytte til Hans stemme. Å gi Han den æren Han fortjener. Derfor blir det mye lovprisning og tilbedelse. Det blir også en kort input fra Guds Ord. Vi er bare helt åpne for hva Den Hellige Ånd vil gjøre.

Velkommen!

Powered by Cornerstone