Soul Winning Mission - et misjonsprosjekt i India

Pinsekirken Livets Senter Jessheim leder et spennende misjonsprosjekt i India - Soul Winning Mission (SWM). Her kan du lese mer.

SWM drives av kristne indiere med økonomisk støtte fra Norge, via Indiamisjonen-Støttehjulet.

VIRKSOMHETEN I 2023:

  • Gutteinternat med 32 gutter.
  • Jenteinternat med 20 jenter
  • Skole 1-10 klasse, i år 100 elever.
  • Bibelskolen, 3- årig, i år 57 studenter
  • En levende menighet på området

 

Soul Winning Mission - et misjonsprosjekt i India

INTERNAT FOR JENTER

Det er vanskelig for fattige jenter å få skolegang i India. Ekteparet Emmanuel og Shashi Samuel drev en misjonsstasjon i Purnia i nor-øst India. De ønsket å starte en internatskole for jenter, men de hadde ikke økonomi til dette. Etter kontakt med misjonsvenner på Bømlo ble det enighet om at Samuel skulle starte en internatskole for 20 jenter med støtte fra Norge. Dette var fattige jenter, mange av dem foreldreløse, som ikke hadde annen mulighet til å få seg skolegang og utdanning. Behovet var stort, og etter hvert ble internatet utvidet til å romme 100 jenter. Dette ble stengt av myndighetene under pandemien, men er nå åpnet igjen med 20 jenter. Ønske om fremtidig virksomhet: Utvide jenteinternatet fra 20 til 50 jenter. Internatkostad per jente er rundt 200,- NOK. 

Soul Winning Mission - et misjonsprosjekt i India

ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Skolen er en ti- årig English Medium School, som kvalifiserer til videre utdanning og bedre  jobbmuligheter. Skolen har fått et godt omdømme. Jenter og gutter fra barnehjemmene på misjonsstasjonen er elever på denne skolen, men det er også mange barn fra byen Purnea. Flere av disse barna kommer fra ikke-kristne hjem. De har hindu- og muslimsk bakgrunn.

BIBELSKOLEN

Behovet for å undervise mennesker i Guds ord var og er stort. Sønnen Yabesh som hadde tatt solid teologisk utdannelse startet i 1998 Bibelskolen El-Shaddai. Den er nå tre-årig, og flere hundre unge gutter og jenter har i disse årene blitt utrustet og sendt ut til tjeneste. Flere har blitt sendt ut som evangelister og har plantet nye menigheter, andre har reist hjem til sine menigheter og blitt en ressurs der.

De har også tatt i bruk et nyttig internasjonalt konsept (Internasjonal medarbeider utvikling) for de nære medarbeiderne for å bli utrustet videre til tjenende lederskap, slik at disse blir i stand til å trene kommende ledere og pastorer.

SWM tilbyr nå også pastor- og ledertrening til 12 yngre pastorer og ledere i nærområdet. Disse har ikke hatt mulighet til å gå på bibelskole tidligere og savner teologisk og praktisk kunnskap til å lede en menighet. Disse samles nå tre dager hver måned.

Soul Winning Mission - et misjonsprosjekt i India

Hovedmålet for vår misjon er at mennesker skal bli kjent med Jesus og komme til tro på ham. Vårt ønske er derfor å sende ut 5-10 innfødte evangelister til unådde områder. En evangelist vil koste INR 6,000 tilsvarende ca. 700 Nkr. En Go-pack pakke, kan tenkes anskaffet, da det er et veldig nyttig og effektivt verktøy for evangelisering.

MENIGHET

Det er en levende menighet på området. Evangelister og de som arbeider i SWM har vært en del av denne menigheten, og de siste årene har det kommet stadig flere mennesker fra byen Purnea og blitt lagt til menigheten. Mange av disse er unge mennesker.

LANDSBYEN KAWWABARI

I landsbyen Kawwabari drev vi sammen med organisasjonen Compassion en fritidsskole. Skolen ble veldig populær blant barna og deres foreldre, og etter hvert gikk de fleste av barna i landsbyen her. Skoleavslutninger samlet både elever og deres foreldre, og her ble evangeliet forkynt gjennom sang og andre framføringer. Men så ble Compassion erklært uønsket i India og skolen måtte stenges. Det er et stort ønske å starte et guttehjem her, som en videreføring av den fine kontakten.

Dette arbeidet, som vi har forsøkt å tegne et lite bilde av, drives i sin helhet av kristne indiere. Sammen med mange gode medarbeidere i ulike oppgaver, både åndelige og praktiske, er de to sønnene Yabesh 45 og Joash 41 med sine koner Nitisha og Vandana med og leder arbeidet. Vi i Norge samler inn penger til driften.  Støttehjulet, sender ut Nkr 22.000/mnd. De blir brukt til å dekke omkostninger som strøm, gass, kommunale og statlige avgifter, og lønn til medarbeiderne.

Soul Winning Mission - et misjonsprosjekt i India

 

ØNSKE NÅR DET GJELDER FREMTIDIG VIRKSOMHET:

1.  20 jenter på internatet. Pris 20x1,500 =  INR 30,000   Ønskelig å utvide til 50 jenter 

2.  5-10 evangelister til menighetsplanting, INR 30-60,000 - En evangelist  6000 INR

3.  20 gutter på internat i Kawwabari - INR 35,000

Tilsammen  95,000-170,000 INR/mnd, tilsvarende Nkr ca. 13.000-22.000

Faste støttemenigheter er:

  • Klippen Bremnes på Bømlo
  • Klippen Aukra
  • Livets Senter Jessheim

Ellers er en del privatpersoner med som faste støttepartnere.

Med navnet Støttehjulet ønsker vi å formidle at det handler om støtte i en periode, om en hjelp til selvhjelp. Både for skoleelever og menigheter. Vi har egen hjemmeside, se Støttehjulet.no, og er registrert som forening i Brønnøysund med nr. 813 965 542. Konto Støttehjulet nr: 3495.66.70022

Powered by Cornerstone