Om oss

Velkommen til Livets Senter Lillehammer


Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss i Livets Senter Lillehammer. På Lillehammer startet arbeidet som Livets Senter
driver i dag. Mange mennesker reiste hit fra ulike steder i regionen for å være med på gudstjenestene på Lillehammer.
I ettertid har mange av disse vært med på å starte menighetene på de andre stedene.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, barnefamilier og eldre. 
Felles er troen på Jesus.


Menigheten har møter:
Bønnemøte tirsdager kl 10:00
Ungdomsmøtet Awake annen hver fredag kl 19:00
Gudstjeneste hver søndag kl 11:00
Søndagsskole samtidig med søndagsmøtene 
Husgrupper i hjemmene annenhver uke

Menigheten driver også misjons og barmhjertighetsarbeid
 

Vi ønsker å være et felleskap for alle troende og en bærer av budskapet om Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus
for alle mennesker. Vi vil få ønske deg velkommen til å ta del i det som finnes hos oss.

Gudstjeneste

Hver søndag kl 11 samles vi til ukens høydepunkt, gudttjenesten. Vi priser Gud gjennom lovsang og får undervisning
ut fra Guds ord. Etter møte samles vi til sosialt samvær og godt mat i kafeen.
 
Det er også bønn klokken 10 før møtet.

Barn

På Lillehammer har vi en foreldredrevet søndagskole. Vi som foreldre ønsker å gi det beste til våre barn 
og har gått sammen i forskjellige grupper som styrer de forskjellige søndagsskolene gjennom året.
 
Barna deltar i begynnelsen av søndagsmøtene, men vil etter en stund gå ut av møtet og ha en egen søndagsskole.
Her synger, lærer, leker vi i skjønn forening og blir kjent med Jesus og de forskjellige bibelhistoriene.
Noen søndager drar alle barna på tur for gjøre forskjellige aktiviteter utenfor kirka.
Siden det er mange foreldre som er med, blir søndagskolen både spennende og variert.
 

Ungdommer

Awake er Livets Senter Lillehammer sitt ungdomsarbeid.
Ungdommer og studenter fra 8.klasse og oppover møtes for sosialt samvær,
bønn, lovsang, andakt, mat, spill og leker.

Awake er annenhver fredag klokken 19.00 på Livets Senter.

Vi har også egen gruppe på facebook. Her finner du oppdatert informasjon og program.
 

Husgrupper

På Lillehammer har vi husgrupper annenhver uke i oddetallsuker.
Vi har 7 grupper for kvinner, menn og ungdommer
 
Visjonen for husgruppene har 3 dimensjoner, ordet, bønn og fellesskap.
Dette skjer i hjemmene, i et uformelt og avslappet miljø.
Her er det rom for litt deling fra Bibelen, samtaler og vitnesbyrd, forbønn og betjening, og kaffe/te.
Hver gruppe kan ha sitt særpreg, men alle gruppene har disse 3 dimensjonene.
 
Ønsker du å komme i kontakt med en gruppe, kan du maile direkte til pastor Ingar, ingarlevi@gmail.com,
eller ringe/sende sms til 976 85 601.

Bønn

Hver tirsdag kl 10:00 har menigheten bønnemøter i Lillehammer. Møtene starter med lovsang,
og fortsetter med bønn og takk til Gud. Vi ber for konkrete saker, som for landet vårt, for byen, 
for menigheten, og for personlige behov.

 

 

Lederne våre
Ikke oppgitt Navn
Powered by Cornerstone