Om oss

Velkommen til Livets Senter Lillehammer


Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss i Livets Senter Lillehammer. På Lillehammer startet arbeidet som Livets Senter
driver i dag. Mange mennesker reiste hit fra ulike steder i regionen for å være med på gudstjenestene.
I ettertid har mange av disse vært med på å starte menighetene på de andre stedene.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, studenter, barnefamilier og eldre. 
Felles er troen på Jesus.


Menigheten har følgende møter:
Bønnemøte tirsdager kl 10:00 og annen hver tirsdag kl.19:00.
Ungdomsmøtet Awake annen hver fredag kl 19:00
Gudstjeneste hver søndag kl 11:00
Søndagsskole samtidig med søndagsmøtene 
Husgrupper i hjemmene annenhver uke

Menigheten driver også misjons og barmhjertighetsarbeid
 

Vi ønsker å være et felleskap for alle troende og en bærer av budskapet om Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus
for alle mennesker. Vi vil få ønske deg velkommen til å ta del i det som finnes hos oss.

Gudstjeneste

Hver søndag kl 11 samles vi til ukens høydepunkt, gudstjenesten. Vi priser Gud gjennom lovsang og får undervisning
ut fra Guds ord. Etter møte samles vi til sosialt samvær og god mat i kafeen.
 
Det er også bønn klokken 10 før møtet.

Barn

På Lillehammer har vi en foreldredrevet søndagskole. Vi som foreldre ønsker å gi det beste til våre barn 
og har gått sammen i forskjellige grupper som styrer de forskjellige søndagsskolene gjennom året.
 
Barna deltar i begynnelsen av søndagsmøtene, men vil etter en stund gå ut av møtet og ha en egen søndagsskole.
Her synger, lærer, leker vi i skjønn forening og blir kjent med Jesus og de forskjellige bibelhistoriene.
Noen søndager drar alle barna på tur for gjøre forskjellige aktiviteter utenfor kirka.
Siden det er mange foreldre som er med, blir søndagskolen både spennende og variert.
 

Ungdommer

AWAKE er Livets Senter Lillehammer sitt ungdomsarbeid.
Vi møtes annen hver fredag kl.19:00 på Livets Senter
 

Her samles ungdommer fra 8.klasse og oppover for en kveld sammen. Vi i AWAKE har 3 mål for vårt fellesskap:
1. At ungdommer skal møte JESUS
2. At ungdommer skal få bygge gode og trygge relasjoner
3. At ungdommer skal HA DET GØY

Dette skjer gjennom PREPARTY fra kl 18:30 - Der vi mingler
Så er det ungdomssmøte kl.19:00 - Der vi har fokus på bønn, lovsang og andakt. 
Deretter går vi i kafeen og har aktiviteter, det kan være alt fra spill og leker til større arrangement. 

Vi har en egen gruppe på facebook som heter: Awake-Lillehammer. Her finner du oppdatert informasjon og program. Klikk Her 

 

Studenter

Vi i Livets Senter tror at kirke er for alle livsfaser, dermed også for studenter og unge voksne. Som menigheter i byen ønsker vi å utfordre alle studenter til å finne seg et menighetsmiljø. Vårt mål er at når studenter reiser fra byen så har de fått mer enn en utdannelse. Vårt håp er at du skal bli bedre kjent med Jesus, og hans plan for livet ditt, slik at du er rustet for neste steg i livet. 

Det beste vi kan anbefale deg er vår gudstjenestene hver søndag kl.11 for å starte uka sammen gjennom lovsang, forkynnelse og betjening. I tillegg har vi husgrupper der åndelig fellesskap og relasjoner er på agendaen. Vi har et tett samarbeid med både LAGET som holder til på Høgskolen og VOKS som er studentarbeidet gjennom NLM. 
Vi ønsker å stå sammen med de 5000 studentene vi har her i Lillehammer og vi sier VELKOMMEN til deg! 
 

Husgrupper

På Lillehammer har vi husgrupper annenhver uke i oddetallsuker.
Vi har 15 grupper for kvinner, menn og ungdommer
 
Visjonen for husgruppene har 3 dimensjoner, ordet, bønn og fellesskap.
Dette skjer i hjemmene, i et uformelt og avslappet miljø.
Her er det rom for litt deling fra Bibelen, samtaler og vitnesbyrd, forbønn og betjening, og kaffe/te.
Hver gruppe kan ha sitt særpreg, men alle gruppene har disse 3 dimensjonene.
 
Ønsker du å bli med i en husgruppe, kan du ta kontakt med oss på post@livets-senter.no.
 

Bønn

Hver tirsdag kl 10:00 og annen hver tirsdag kl 19:00 har menigheten bønnemøter i Lillehammer. Møtene starter med lovsang,
og fortsetter med bønn og takk til Gud. Vi ber for konkrete saker, som for landet vårt, for byen, 
for menigheten, og for personlige behov.

 

 

Lederne våre
Gina Hustad
Håkon Hustad
Powered by Cornerstone