BARN

Barna deltar i begynnelsen av gudstjenestene, men går etterhvert til søndagsskolen. Vi bruker opplegg fra Awana og har fire ulike grupper for barna, tre av disse møtes hver søndag.

Puggles er for de aller minste for de som er 0-3 år med følge av en forelder. Vi har denne søndagsskolegruppa en til to ganger i måneden.

Cubbies er for de som er 4 år til og med de som går i 1.klasse. Vi har denne søndagsskolegruppa hver søndag.

Bilde

Sparks er for de som går i 2.-4.klasse. Vi har denne søndagsskolegruppa hver søndag.

Awake Jr. er for de som går i 5.-7.klasse. Vi har denne søndagsskolegruppa ca annenhver søndag. Den søndagen det ikke er Awake Jr kan disse barna være med som hjelpeleder på gruppene for de som er yngre, som deltaker på Sparks eller delta inne i gudstjenesten.

Fra 8.klasse kan man delta på Awake som er menighetens ungdomsarbeid.

Under aktuelt finner du artikkel om hver enkelt søndagssgudstjeneste og oppdatert informasjon om hvilken søndagsskolegruppe det er samling for. 

Powered by Cornerstone