Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss i Innlandskirken Livets Senter Lillehammer. På Lillehammer startet arbeidet som Innlandskirken Livets Senter driver i dag. Mange mennesker reiste hit fra ulike steder i regionen for å være med på gudstjenestene. I ettertid har mange av disse vært med på å starte menighetene på de andre stedene.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, studenter, barnefamilier og eldre. Felles er troen på Jesus.


Menigheten har følgende faste arrangement:
Gudstjeneste hver søndag kl 11:00

Søndagsskole samtidig med søndagsgudstjenestene

Ungdomsmøtet Awake hver fredag kl 19:00

Bønnemøte tirsdager kl 10:00 og annen hver tirsdag kl.19:00.

Middag for studenter og unge voksne annen hver tirsdag kl.17.00.

Husgrupper i hjemmene annenhver uke.

Menigheten driver også misjons og barmhjertighetsarbeid.
 

Vi ønsker å være et felleskap for alle troende og en bærer av budskapet om Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus
for alle mennesker. Vi vil få ønske deg velkommen til å ta del i det som finnes hos oss.

Powered by Cornerstone