Om oss

Velkommen til Livets Senter Valdres


Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss i Livets Senter Valdres. 
Livets Senter Valdres begynte som en husgruppe ut fra Livets Senter Lillehammer i 2002. Vi valgte å proklamere
det som en Livets Senter menighet i 2004, og leide et fint bedehus i Leira. i 2007 kjøpte vi dette bedehuset,
slik at det siden da har vært vårt eget lokale.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, barnefamilier og eldre. 
Felles er troen på Jesus.


Menigheten har møter:
Bønnemøte annenhver tirsdager kl 19:00 i partallsuker
Gudstjeneste hver søndag kl 17:00
Barnepass samtidig med søndagsmøtene 
Husgrupper i hjemmene annenhver uke

Menigheten driver også misjons og barmhjertighetsarbeid
 

Vi ønsker å være et felleskap for alle troende og en bærer av budskapet om Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus
for alle mennesker. Vi vil få ønske deg velkommen til å ta del i det som finnes hos oss.

Gudstjeneste

Hver søndag kl 17 samles vi til ukens høydepunkt, gudttjenesten. Vi priser Gud gjennom lovsang og får undervisning
ut fra Guds ord. Etter møte samles vi til sosialt samvær og godt mat i kafeen.
 

Barn

Det er barnepass for barna parallelt med gudstjenesten. 
 

Husgrupper

I Valdres har vi husgrupper annenhver uke i oddetallsuker.

Visjonen for husgruppene har 3 dimensjoner, ordet, bønn og fellesskap.
Dette skjer i hjemmene, i et uformelt og avslappet miljø.
Her er det rom for litt deling fra Bibelen, samtaler og vitnesbyrd, forbønn og betjening, og kaffe/te.
Hver gruppe kan ha sitt særpreg, men alle gruppene har disse 3 dimensjonene.
 
Ønsker du å komme i kontakt med en gruppe, kan du maile direkte til pastor Ingar, ingarlevi@gmail.com,
eller ringe/sende sms til 976 85 601.

Bønn

Annenhver tirsdag kl 19:00 i partallsuker har menigheten bønnemøter i Valdres. Møtene starter med lovsang,
og fortsetter med bønn og takk til Gud. Vi ber for konkrete saker, som for landet vårt, for byen, 
for menigheten, og for personlige behov.

Powered by Cornerstone