Om oss

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter Valdres


Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss i Innlandskirken Livets Senter Valdres. 
Menigheten i Valdres begynte som en husgruppe ut fra modermenigheten på Lillehammer i 2002. Vi valgte å proklamere
det som en selvstendig menighet i 2004, og leide et fint bedehus i Leira. I 2007 kjøpte vi dette bedehuset,
som i dag er vårt eget lokale.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, barnefamilier og eldre. Felles er troen på Jesus.


Menigheten har følgende møtepunkt gjennom uken:

  • Bønnemøte annenhver tirsdager kl. 19:00 i menighetens lokaler. 
  • Gudstjeneste hver søndag kl. 17:00. 
  • Husgrupper i hjemmene annenhver uke.
  • Menigheten driver også misjons- og barmhjertighetsarbeid.
     

Vi ønsker å være et fellesskap for alle troende og en bærer av budskapet om Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus
for alle mennesker. Vi vil få ønske deg velkommen til å ta del i det som finnes hos oss.

Gudstjeneste

Hver søndag samles vi til ukens høydepunkt, gudstjenesten. Vi priser Gud gjennom lovsang og får undervisning
ut fra Guds ord. Etter møte samles vi til sosialt samvær og god mat i kaféen. 
 

Barn

Det er barnepass for barna parallelt med gudstjenesten. 
 

Husgrupper

I Valdres har vi husgrupper annenhver uke.

Visjonen for husgruppene har tre dimensjoner: Ordet, bønn og fellesskap.
Dette skjer i hjemmene, i et uformelt og avslappet miljø.
Her er det rom for å dele fra Bibelen, samtaler og vitnesbyrd, forbønn og betjening, og kaffe/te.
Hver gruppe kan ha sitt særpreg, men alle gruppene har disse tre dimensjonene.
 
Ønsker du å komme i kontakt med en gruppe, kan du ta kontakt på valdres@livets-senter.no

Bønn

Annenhver tirsdag kl. 19:00 er det bønnemøte i menigheten. Møtene starter med lovsang,
og fortsetter med bønn og takk til Gud. Vi ber for konkrete saker, som for landet vårt, for byen, 
for menigheten, og for personlige behov.

Powered by Cornerstone