Hvem er vi?

Innlandskirken Livets Senter Solør er en pinsemenighet i Solør.
I oktober 2022 ble vi en del av nettverket Innlandskirken Livets Senter.
Vi ønsker å vise Jesus kjærlighet til alle mennesker 
gjennom forkynnelse, barmhjertighetsarbeid og bønn.

 

PROGRAM

 

Søndags formiddagsgudstjeneste kl: 12.00 en søndag i måneden.  

Formiddagstreff første onsdagen i hver måned bort sett fra juli og august kl: 12.00. 

Misjon- og barmhjertighetsarbeid

Innlandskirken Livets Senter Solør er en menighet som bryr seg om andre.

Her kan du lese om våre prosjekter.

The Helping Hand Mission  Barnelandsbyen Khayalami

Powered by Cornerstone