Om oss

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter Gjøvik


Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til oss, Innlandskirken Livets Senter Gjøvik.
Kirken ble startet ut fra modermenigheten på Lillehammer i 2004
og har siden det hatt gudstjenester i vårt lokale i Tordenskjoldsgate 4A sentralt i Gjøvik by.

Vi ønsker å være en aktuell kirke for alle mennesker og har stor tro på at
Guds kjærlighet og nåde er tilgjengelig for alle og til alle tider.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, barn, ungdom, barnefamilier og eldre. Felles er troen på Jesus.

Vi som menighet ønsker å skape et god felleskap for alle og være en bærer av budskapet om
Guds forsoningsverk ved Jesus Kristus for alle mennesker.

Vi vil ønske deg velkommen til å ta del i de tingene som foregår hos oss.

Våre møtepunkt:

  • "Bibel, bønn og brødskiver": (oddetallsuker) kl 19.00-21.00
  • Gudstjenester: hver søndag kl 17:15
  • Søndagsskole:“Kidz” samtidig med søndagsmøtene 
  • Husgrupper: for damer og menn, annenhver uke
  • Misjons og barmhjertighetsarbeid

 

Gudstjeneste på Gjøvik

Hver søndag kl 17:15 samles vi til ukens høydepunkt, Gudstjenesten.
Vi priser Gud gjennom lovsang og får nyttig undervisning fra Guds ord.
Etter møte samles vi til sosialt samvær og god mat i kafeen.


Barn: søndagsskole og barneklubb

Vi har søndagskolen “Kidz” hver søndag.
Barna deltar sammen med de voksne i starten av søndagsmøtene, og går etter en stund til søndagsskolen.
Her synger vi, leker, og blir kjent med Jesus og hverandre!
Noen søndager innimellom har vi også familiefest hvor barn og voksne feirer Gudstjeneste sammen.

 

Husgrupper på Gjøvik

På Gjøvik har vi to husgrupper som samles to ganger i måneden, en for damer og en for menn.
Visjonen for husgruppene har 4 dimensjoner, bibel, bønn, nattverd og fellesskap.
Dette skjer i hjemmene, i et uformelt og avslappet miljø hvor vi blant annet spiser sammen.
Vi samtaler om søndagenes preken, ber og deler livet med hverandre

Ønsker du å komme i kontakt med en gruppe, kan du maile direkte til pastor Rikard, rikard.roise@gmail.com, eller ringe 472 95 759

 

Bønn på Gjøvik

Hver andre onsdag kl.19.00-21.00, har vi "Bibel, bønn og brødskive". Her har vi undervisning i ulike temaer i Bibelen, samtaler om de etterpå, ber sammen og spiser kveldsmat til slutt 

 

Powered by Cornerstone