Takk for det gode fellesskapet vi har hatt i 2016! Vi har stått sammen i troen på Jesus,og hatt mange gode gudstjenester for barn, ungdom, voksne og eldre. Menigheten vår har også økt litt, og…
Søndag 13. mars er det familiekonsert med jentegruppa SEVEN SEVEN ble startet i 2001 og har hele tiden vært aktive kristne barneartister. Medlemmene har i disse årene solgt over 60.000 barnecder, gitt om lag 70-80…
Søndag 24. januar er det Bibeledagen. Da er det felleskirkelig gudstjeneste på Livets Senter Lillehammer med prost Per Halstein Nilsen. I den forbindelse har vi spurt prosten hva Bibelen betyr for han.   Hva betyr…
6. og 7. juni er det fellesmøter i Lillehammer. Lørdag 6. juni blir det stand på Sigrid Undsetsplass klokken 10.00 - 14.00 med gratis kaffe og vafler.Søndag 7. juni klokken 11.00 i Søndre park taler Ingar…
  Berit og Sven Anker Hognestad bor i Hamar der de driver Barmhjertighetens Hus. Det har de gjort siden starten i 2013. Barmhjertighetens Hus er en plass midt i Hamar sentrum med gratiskafé og gratisbutikk.…
Lars Kapelrud har en gave til å undervise og formidle budskapet om tro uten å skape fordømmelse. Nå er han igjen på Lillehammer for å undervise i trosskolen.  Fredag 6. mars klokken 19.00 - 21.15 vil…
BØNN ANNENHVER ONSDAG: "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved bønnene" Ap.G. 2,42   Vi oppgraderer bønnene på onsdagskveldene i partallsuker. I morgen møtes vi igjen kl 19.00 for å be. Velkommen til enhetlig…
                   Det er en helt vanlig onsdag. Ute kommer høstmørket snikende. Inne derimot er det godt og varmt og god stemning. Bordet er dekket med masse god…
Fredag 31. oktober arrangeres det HalloVenn i Håkons hall.Det begynner klokken 17.30 og varer til 19.30. Pris pr barn: 50,- Se mer på: hallovenn.no
To ganger i løpet av våren og sommeren har vi med flott oppmøte holdt tverrkirkelig lovsangsfest. Dette er en feiring av troen på og fellesskapet rundt Jesus Kristus, som noen personer i byen har lyst…
Søndag 14. september er det søndagskole for alle på Veimuseet. Det blir felles avreise fra Livets Senter Lillehammer kl. 11.10
Første pinsedag, 8. juni, er det konfirmasjon på Livets Senter Lillehammer. Det er 6 gutter som har gått igjennom Tentro denne vinteren sammen med 2 ungdommer fra Tabernaklet i Øyer og 3 fra Betel på Vinstra. …
Alle mennesker vil i løpet av livet bli utfordret av sykdom og helsesvikt eller andre tragiske hendelser. Derfor gjør vi lurt i å forbered oss for de kommende dager og sørge for et solid trosfundament. Når…