Søndagsgudstjeneste 21.5.18 Lillehammer

Kjell Erichsen taler om å være grunnfestet i ordet

Powered by Cornerstone