Søndagsgudstjeneste 19.11.17

Pastor Ingar Jensen begynner på høstens siste tema: Å bære frukt. 
Han taler om at Guds ord må bli i oss og vokse frem slik at det bærer frukt. 

Powered by Cornerstone