Søndagsgudstjeneste 12.11.17

Rikard Røise avslutter temaet: Gud i meg
Han taler om synd og at Jeus var Guds plan hele tiden. 

Powered by Cornerstone