Nyhetsbrev fra seniorpastor, Ingar

"STØRRE ÅPENHET I EN UTRYGG VERDEN"

Kjære venner i ILS Familie! 

Vi opplever stor åpenhet for Jesus. Det er nesten vekkelsestilstander somme steder. Og det i en tid hvor det er krig i Europa. Og hvor det er et moralsk forfall i vårt eget land, og hvor den norske regjeringen nå anerkjente en palestinsk stat i Israel. 

I Hamar har det blitt startet flere husgrupper for unge mennesker, som har kommet til tro dette året. I Lillehammer har 13 blitt døpt nå på våren, hvor 4 av dem er fra ILS Gjøvik, og resten fra Lillehammer. Også i Jessheim, Gran og Hamar har det nylig vært dåp. Og nye har meldt seg, dermed vil mellom 20 til 30 bli døpt dette halvåret. Stadig nye kommer til gudstjenester, også folk som aldri har vært i slike møter tidligere. Og, vi hører om nye i troen. All ære til Gud!

La oss be for pastorene, og lederteamene. De står i fronten, og sammen med alle medarbeidere løfter de opp den unge generasjonen, og bygger et Jesus-miljø mellom generasjonene. I Kongsvinger, Solør, Jessheim, Gran, Valdres, Gjøvik, Hamar og Lillehammer!

I ILS Familie har vi noen som står i fronten også i landet vårt. Tenker på Dag Øyvind Juliussen, som er med i tilsynsrådet. Som leder for ICAJ Norge er han en viktig talsmann for Israel, både i Norge, og internasjonalt. La oss stå med ham i bønn! Og, Karen Graaten, som tilhører ILS Lillehammer. Hun er en nasjonal talskvinne for bibelens veiledning for seksualitet og ekteskap. Vi står med henne i bønn! Og David Aanje, som er med i lederrådet for Pinsebevegelsen. Og Maria Victoria Aanje, som har vært ansatt i Menneskeverd. Vi står med dem i bønn! For Liv Ødbehr, som er kommende rektor for vår nye BIBELSKOLE EQUIP, som starter 5.9. La oss be for henne!

For noen uker siden hadde vi en strålende vårfest, hvor hele ILS Familie var med. Slike sammenkomster løfter troen! Merk neste felles møtepunkt, som er:

 HØSTFEST I LILLEHAMMER 26.-28. SEPTEMBER! 

Thomas Åleskjær og Øystein Gjerme blir hovedtalere. Det blir camp for ungdommene, og Barnas Høstfest. Og, lovsangere fra Kaunas, Litauen, blir med og leder lovsang, sammen med team fra Lillehammer og Hamar.

TAKKNEMLIGHETSKONSERT 7. SEPTEMBER. 

Jeg har fått mange oppmuntringer på tidligere bursdager. Denne gangen snur jeg på det, og vil takke både Gud, familien, menighet og venner for 70 gode år. Med sang og musikk fra Nannestadmusikken, fra min familie, og fra ILS! I Lillehammer kl 17. Etter konserten blir det servert gratis kaffe/te og kaker. Og, det tas opp en frivillig gave til barnelandsbyen Khayalami. 

Merk også: 

 FELLES LEDER/MEDARBEIDERDAG LØRDAG 2. NOVEMBER, I ILS HAMAR. 

Grunnleggende årsaker til at vi kan bli stående i slike tider som vi lever i, er: A: Troskap mot Bibelen, med Jesus i sentrum. B: Åpenhet for Den Hellige Ånd. C: God struktur, med gudfryktige ledere.

Jeg ber for dere alle, kjære venner, om at dere skal være ledet av Gud, til frimodighet i det kristne livet. Og om velsignelse for deres familier, og om god helse! Guds fred råde iblant oss!

Deres bror Ingar, seniorpastor 

Powered by Cornerstone