La oss løfte Ukrainas hender ❤

Kjære venner i Innlandskirken Livets Senter!

Europa har endret seg dramatisk i løpet av en uke. Den russiske invasjonen er satt i verk antagelig mot mange russeres vilje. Og det ukrainske folk kjemper heroisk for å ivareta sin selvstendighet og frihet. Resten av Europa har våknet, sender nødhjelp og våpen, endrer forsvarspolitikk, og åpner opp for flyktninger.

Før invasjonen, ble lederen for den felleskristne nasjonale organisasjonen (tilsvarende Norges kristne råd) enig med president Zelenskyj om at Salme 31 skal være en nasjonal bønn for landet. De har vært en selvstendig nasjon i 31 år. Salme 31 er en bønn om at Gud skal hjelpe og bevare i en tid med fiender på alle kanter. 

Israel opplevde motstand fra amalekittene på veien fra Egypt, mot sitt løftesland Israel. Da Moses løftet sine hender, hadde Israel framgang, men da Mose hender sank, fikk Amalek overtaket. Dermed kom Aron og Hur til hjelp, ved å holde Mose hender oppe. Og Israel vant striden mens Moses hender var løftet opp.

La oss gjøre bønn for Ukraina til en hovedsak i våre bønnemøter 🙏 Vi har mange bønnemøter i Innlandet i løpet av uken, i Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lena, Lillehammer og Valdres. ILS Hamar har vist vei, ved åpen kirke sist lørdag og søndag, med bønn for Ukraina.

Vi har ukrainere i flere av våre kirker. Tanja og Kjell Arnesen leder vårt misjonsarbeid The Helping Hand Mission. Og Emilia og Dima er våre misjonærer i Kyiv. La oss huske på dem i våre bønner. Og også støtte The Helping Hand Mission økonomisk, på Vipps 104907, eller til konto nr 1822 44 51063.

Europa er i rask endring. Vi går inn i en mer usikker tid, i forhold til mange 10-år bak oss. Som kristne har vi en trygg forankring i Jesus. La oss være frimodige i troen, brennende i bønnen, og dele troen rundt oss! Guds Rike går fram i tider av krise.

Deres bror Ingar, seniorpastor 

Powered by Cornerstone