Nyttårshilsen fra seniorpastor Ingar

Kjære venner i Innlandskirken Livets Senter! 

 

TAKK FOR ÅRET SOM HAR VÆRT!

 

2021 har vært et år med stor nåde og velsignelse, tross pandemi. Kongsvinger har fått Erland Fosstveit til pastor! Gran har meldt inn flere nye medlemmer! I Lena ser det ut til at de snart får på plass nytt lederskap! Valdres har fått en ung kvinne og en ung mann til ungdomsledere, innflyttere! Gjøvik har vekst i gudstjenester og husgrupper! Hamar har ønsket 32 nye velkommen som medlemmer siste halvår! Lillehammer bygger ut lokalet, og betjener bl a en god gjeng med studenter! Vi får rapporter om folk som blir født på ny, blir helbredet, får nye venner, og om stadig nye og kirkefremmede på gudstjenester. Tusen takk til alle dere som står sammen med oss pastorer i å bygge kirke! Og, all ære til Jesus! 

 

TROSSAMFUNNET REGISTRERT 21.12.

21. desember fikk vi bekreftelse på at vårt trossamfunn nå er registrert, med organisasjonsnummer 928 419 827. Tusen takk til alle dere som ble samlet som generalforsamling på seks steder for å behandle saken, til alle som var med og ga råd, til stiftere, til nytt styre, og til regnskapsfører i ILS Lillehammer, som redigerte og sendte dokumenter til Brønnøysundregisteret! Og takk til Gud, at dette kom på plass så raskt! Dermed har vi en organisatorisk overbygning, som kan søke statstilskudd samlet, og hvor vi etterhvert kan samle felles prosjekter! 

 

2022:

Verden er mer uforutsigbar enn på mange år. En ting er pandemien, som ikke er over. En annen ting er større internasjonale spenninger, med bl a forholdet Russland/Ukraina og Nato. Og, en tredje ting er presset på bibeltro kristne, med en stadig endring i samfunnet angående kjønnsideologi, seksualitet, og utvanning av det klassiske ekteskapet mellom mann og kvinne.  

 

Jesus sa: "I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, Jeg har seiret over verden." Joh 16,33. Paulus skrev: "La oss, så langt vi har kommet, holde fram i samme spor." Fil 3,16. 

 

La oss derfor fortsette å stå sammen om:

  • Å lovprise og tilbe Gud, og å be for land og folk.
  • Å proklamere evangeliet, og undervise fra Bibelen.
  • Å løfte opp den unge generasjonen.
  • Å ha gudstjenester hvor Gud æres, menigheten bygges, og kirkefremmede trives.
  • Å bygge smågrupper, med omsorg, vennskap og veiledning.
  • Å trene ledere, plante menigheter, og tjene bestående menigheter.
  • Å stadig gjøre framskritt i misjon, i Innlandet, og internasjonalt!

 

VÅRFEST: 29.4. til 1.5. møtes vi til vårfest i ILS Hamar. Zoè S. Kristiansen og Carl Gustav Severin blir hovedtalere. Vi er også midt i et leder/medarbeider kurs,  med avslutning lørdag 21.5.

 

På vegne av pastorene i Innlandskirken Livets Senter vil Kristin og jeg ønske dere stor styrke, god helse, og overflod til all god gjerning!

 

Deres bror Ingar, seniorpastor

 

Powered by Cornerstone