Backe Oppland får ansvar for utvidelse av kirkebygget på Lillehammer

Backe Oppland får ansvar for utvidelse av kirkebygget på Lillehammer

Det er med stor glede vi kan fortelle at vi nå har inngått kontrakt med Backe Oppland om utvidelse av dagens kirkebygg, sier Håkon Hustad i Livets Senter, Lillehammer. Utvidelsen utgjør totalt ca.500m2 og bidrar til at bygget blir på over 1200m2 når det står ferdig. Vi har over tid opplevd vekst i arbeidet og har behov for mer plass. I tillegg er det et tydelig ønske om å satse på neste generasjon her på Lillehammer. Utvidelsen betyr nye og gode arealer for arbeidet med barn og unge.  Arealene for kafé, lager, toaletter, garderober og møtesal utvides. I tillegg vil vi få en stor og romslig foaje. 

Backe Oppland er en av Innlandets ledende byggentreprenører, og vant vår tillit gjennom et meget godt utarbeidet tilbud og en god dialog med selskapets medarbeidere. Mandag 12.4 ble det signert kontrakt med daglig leder Christian Rønning som forteller at de er glade for å ha fått oppdraget. Han forteller at de starter arbeidet denne våren og at bygget skal overleveres før jul. 

Vi har også inngått avtale om finansiering med Sparebanken Sør. Her opplever vi at vi har fått gode betingelser og en god løsning for vår situasjon. Innsamling pågår fortsatt og om du ønsker å støtte det som nå skjer setter vi pris på det. Vi vil benytte muligheten til å takke alle som har bidratt både økonomisk og praktisk slik at vi har kommet så langt med disse planene. Det har vært overveldende at så mange har engasjert seg for at dette skal realiseres. En stor takk til alle!   

Backe Oppland får ansvar for utvidelse av kirkebygget på Lillehammer
Powered by Cornerstone