Livets Senter "I en tid som denne"

Livets Senter "I en tid som denne"

Kjære venner! 2020 har vært et annerledes år. Pandemien har bremset hele samfunnet. I romjulen har vi vært vitne til en naturkatastrofe i Gjerdrum. Og vi var vitner til at kongressbygningen i Washington ble stormet av demonstranter nå 6.1.21, mens senatet i USA var samlet. Vår generasjon har vokst opp i ganske trygge omgivelser i denne del av verden. Mye er de senere årene blitt mer uforutsigbart. 

Det er tre grunnleggende institusjoner som Gud har gitt oss mennesker, ved A: Ekteskap/familie, helt siden Gud skapte mennesket, B: Nasjonene, fra etter Babels forvirring, og C: Menighetene, fra Jesu oppstandelse. Disse tre institusjonene har forskjellige roller. Vår rolle som kirke, er å være et lys og salt i samfunnet, og å be for land og folk. 

Det er som regel ikke svart/hvitt med politisk ledelse, men noe kan være bra, og noe dårlig. Når Israel ble okkupert av det babylonske storriket, talte Gud gjennom Jeremia: "Søk den byens velferd som Jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel." (Jer 29,7). I Norge har vi som trossamfunn faktisk privilegier fra politisk ledelse, ved statstilskudd, momskompensasjon og skattefritak på gaver. Så er det ting i samfunnet som ikke er bra, i lys av bibelske verdier. Det vil mer eller mindre være slik, fram til at alt kommer i rett stand når Jesus kommer som regent. La oss fortsette å be for Norge, og for verden! Gud hører bønn, og bønnesvarene kan komme gjennom kanaler vi absolutt ikke ventet. 

Vi er midt i den tiden hvor den store innhøstingen for Guds Rike skjer i verden. Og samtidig ser vi konturene av en ny, global verdensordning (som vil ende med en fiasko, før Jesus kommer tilbake). Det er all grunn til å være frimodige, og til å forstå vår rolle: Å være levende menigheter, som elsker Gud og elsker mennesker, som deler de gode nyhetene om Jesus, som er rakryggede i troen på Bibelen, og som ber for alle mennesker, og for de i ledende stillinger!

Guds trofasthet i 2020.

Når restriksjonene satte inn med full tyngde 12. mars, så var vi på lufta med online gudstjenester i løpet av to uker. Med god kvalitet. På det meste hadde vi 1000 enheter som så møtene. Husgruppene gikk på nett i perioder. Midt i alt dette har vi startet flere nye husgrupper. I dag er vi ca 55-60 grupper, spredd over store deler av Innlandet. I perioder har det vært mulig å ha gudstjenester, og med stor kreativitet har vi brukt de mulighetene vi har hatt, innefor smittevern, til søndagsmøter, barn/ungdomsmøter, bønn, og bibel undervisning. I en periode hadde vi bønnemøter på parkeringsplassen på LS Hamar. Nå har vi på nytt online gudstjenester og grupper på nett. Faktisk har menighetene hatt framgang midt i en vanskelig tid. All ære til Gud! Og tusen takk til alle gode medarbeidere! Veksten i LS familien tok kraftig av når vi for noen år siden fikk hovedpastorer i kirkene våre. De er et stort takkeemne! 

Lena og Kongsvinger.

I 2020 valgte Filadelfia Lena å prøve ut å være en del av LS familien i to år, med Kjell Erichsen som pastor. Nå i desember valgte Pinsekirken Filadelfia Kongsvinger å bli Livets Senter Kongsvinger, etter noe over tre års prøvetid. Varmt velkommen inn i vår menighetsfamilie til begge disse menighetene! Medlemsskapet i Livets Senter menighetene har nå økt til ca 640 medlemmer, ikke minst ved tilskuddet på 122 medlemmer og tilhørige fra Kongsvinger. I tillegg kommer medlemmene på Lena, som ikke er medregnet blant de 640.

2021.

I starten av 2021, vil jeg oppmuntre til at vi ber for- og støtter hverandre, slik at alle blir sett, hørt og verdsatt. At vi løfter den unge generasjonen. Og at vi viser godhet mot mennesker ellers i samfunnet. Å gjøre vel åpner også for muligheter til å så inn evangeliet. 

I Lillehammer og Hamar er vi i planleggingen av å bygge ut lokalene, hvor vi ønsker oppstart i år i Lillehammer, og om vel et år i Hamar. Lokalene i Gjøvik begynner også å bli trange. I Gran og Valdres har vi også gode medarbeidere. Her skal vi også få se vekst!

Sammen med Kristin vil jeg ønske dere alle et velsignet nytt år! 

Deres bror Ingar, seniorpastor 

 

Powered by Cornerstone