HENNE ER UTSATT

HENNE ER UTSATT

Kjære alle damer!

Myndighetene har kommet med nye innstramminger og retningslinjer knyttet til den økende smitten på landsbasis, vi har derfor besluttet å utsette kvinnemøtet. Vi ønsker at alle som deltar på dette arrangementet skal kjenne seg trygge og at alle som ønsker å delta, skal få mulighet til det. Følg med på Facebook og nettsidene til Livets Senter Hamar for ny og oppdatert informasjon. Vi ser frem til å kunne arrangere Henne på nyåret. 

Powered by Cornerstone