Julehilsen i fra seniorpastoren

Julehilsen i fra seniorpastoren

Jesaja profeterte: "Det folket som vandrer i mørke, får se et stort lys!"
Videre i kap 9 beskrev han Jesu fødsel, og Hans gjerning for menneskene. 
2019 spres stadig lyset inn i nye folkeslag, ved at evangeliet spres. 

2019 har så langt vært en av de rikeste årene i vårt nettverk. Alle menighetene har
ledet mennesker til frelse, og mange har blitt døpt. Våre gudstjenester har besøk av kirkefremmede,
og forsamlingene vokser. All ære til Jesus, som leder oss! Tusen takk til alle dere som er med i tjeneste,
som er med i bønn, og som gir til arbeidet! Og, det å møtes er i seg selv en stor styrke. 

Vårt ønske er at Gud skal velsigne hver enkelt av dere, deres familier, deres helse,
og at alle deres behov blir dekket! Og at vi sammen skal se at framgangen for Guds Rike akselererer i kommende år!

Kristin og jeg ønsker dere en velsignet julehøytid, og et herlig nytt år!

Deres bror Ingar, seniorpastor 

Julehilsen i fra seniorpastoren
Powered by Cornerstone