Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling i Livets Senter lørdag 27. april.

Til medlemmer i Livets Senter

Innkalling til ordinær generalforsamling for alle Livets Senter-menighetene.
 

Dato og tidspunkt: Lørdag 27. april kl. 14.00-15.00.

Møtested: Livets Senter Hamar, Engomsvingen 3, 2323 Ingeberg (Hovedsalen)

Dagsorden:

  1. Åpning av møtet ved seniorpastor Ingar Levi Jensen
  2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Revidering av vedtekter. Skriftlig valg.
  5. Orienteringer:
  • Misjonsteamet ved David Aanje
  • Vekst- og utviklingsteamet ved Rikard Røise
  • Vitaliseringsprosjekter ved Ingar Levi Jensen

Forslag til nye vedtekter ligger vedlagt her

Hamar, 5. april 2019

Med vennlig hilsen,

Tilsynsrådet

Powered by Cornerstone