Høstkonferanse i Livets Senter Lillehammer

Høstkonferanse i Livets Senter Lillehammer

Det er med stor glede vi inviterer til høstfest i Livets Senter Lillehammer 25. - 28. oktober

Stefan Salmonsson vil tale på alle møtene. 
Stefan er en predikant fra Sverige. Han har talt i Livets Senter mange ganger, og han deler Guds Ord med pasjon, og løfter forsamlingen hver gang.

Han har en herlig humor. Samtidig vet vi at han selv, og hans familie, har gjennomgått tøffe utfordringer i livet. Det er et sjelesørgerisk aspekt i budskapet. Og når dette formidles med humor, så går det rett hjem hos mange som lytter. 

Program:
Torsdag kl 19:00
Fredag kl 19:00
Lørdag kl 11:00 & 18:00
Søndag kl 11:00

Velkommen

Powered by Cornerstone