Nyhetsbrev fra Ingar Jensen, seniorpastor

Guds Ord har framgang!

Kjære venner i Innlandskirken Livets Senter (ILS)!

 Vi står nå midt oppe i en åndelig bevegelse, som er bibelforankret. Og, hvis vi sammenligner med den første kristen tid, så ser det ut til at vi er på rett spor. Håper du vil ta tiden å lese det jeg vil dele med dere!

FRAMGANG: Utrykket «Guds Ord hadde framgang», kan vi lese fra pionertiden for den kristne kirke, blant annet i Ap G 6,7. 12,24 og 19,20. Noen oversettelser beskriver at «Guds Ord nådde stadig flere», og «Guds Ord vokste og spredte seg utover». De første kristne opplevde stadig nye utfordringer, som forfølgelse fra religiøse ledere, fra politiske myndigheter, men også ved indre konflikter, som måtte løses. Men de opplevde stadig nye gjennombrudd. Og i løpet av de første 300 årene, regnes det med at 15% av befolkningen i Romerriket bekjente Jesus som Herre. Og det i en tid hvor dette var forbudt, fram til år 315.

FRA LILLEHAMMER, TIL INNLANDET, TIL ØSTLANDET, OG INDRE SOGNEFJORD: Vi opplever nå den største veksten vi har opplevd gjennom vår 35 år lange historie. Spesielt gjelder det i våre to største kirker, i Lillehammer og Hamar, men også andre steder. I Hamar har dette pågått i ca 10 år, og det har akselerert de siste årene. Og, det samme opplever vi nå i Lillehammer. Vi har, gjennom vår historie, måttet justere, delegere, utvikle, og fordype ting. En av de viktigste årsakene til vekst, slik jeg ser det, er at vi har fått lokale pastorer på hvert sted, sammen med lokale lederskap. De har utviklet gode klimaer, hvor mange har fått tillit ved tjenester og lederoppgaver. I ILS er det få lønnede årsverk. Det aller meste skjer ved frivillighet. Våre viktigste fokusområder er BØNN OG BIBEL, LEVENDE GUDSTJENESTER, NÆRE HUSGRUPPER, NESTE GENERASJON, og Å DELE JESUS MED ANDRE ved misjon, barmhjertighetsarbeid, og ved å dele troen med våre medmennesker.

De siste årene har fem kirker knyttet seg til ILS Familie. Det gjelder PINSEKIRKEN KONGSVINGER, (nå ILS Kongsvinger), FILADELFIA LENA, som er med i nettverket i første omgang for to år, SION FLISA inklusive SØRSKOGBYGDA, FILADELFIA HOF, PINSEKIRKEN JESSHEIM. Og PINSEKIRKEN ÅRDAL, et lite fellesskap innerst i Sognefjorden. I Solør har dette blitt en flerstedsmenighet, ILS Solør. Gruppen i Årdal har blitt med i ILS VALDRES, og dermed er dette også en flerstedsmenighet. Og i Jessheim har det blitt Pinsekirken Livets Senter Jessheim. Disse kommer i tillegg til våre ILS-kirker i GJØVIK og på GRAN på Hadeland, VALDRES, HAMAR og LILLEHAMMER. Dermed er vi 9 kirker, inklusiv Lena, med 12 steder for offentlige møter. Til sammen er vi nå ca 860 medlemmer, + ca 85 medlemmer på Lena. Og til sammen ca 60 husgrupper. På en gjennomsnittlig helg samler vi ca 5-600 mennesker. Ved Guds favør har ILS blitt fordoblet i løpet av de siste fem årene. All ære til Jesus!

GUDS ORD SOM BASIS: Det er fascinerende å se hvor nøye Jesus knyttet sin tjeneste til Skriften. Han beviste ut fra Moses, profetene og salmene om sin egen identitet og funksjon, helt fra starten av sin tjeneste, og til etter oppstandelsen. På samme måte baserte apostlene sine tjenester på Skriften. Og de fullførte Guds Ord ved at Det nye testamentet ble skrevet ved dem. Vi har Jesus og apostlene som forbilder. Dermed vil også vi ha Bibelen som basis, med Jesus som sentrum. Det betyr at vi forkynner troens Ord til frelse, og etterfølgelse av Jesus. Og det betyr at vi også står for de sentrale ordningene i Guds Ord, som f eks ekteskap mellom mann og kvinne. Kristenheten har gjennom alle tider blitt testet på dette. Det kan være ved å miste helheten i Ordet. Eller ved at evangeliet om Jesus blir degradert. Og, en grøft er å bli så spirituelle, at «åndelige opplevelser» veier tyngre enn troskap mot Skriften. Vi ser disse tendensene også i vår tid. Fra fokus på profeter med dårlig bibelforankring, til loviskhet, ved å forlate friheten i Kristus. Vårt mål er at vi fortsetter å undervise Bibelen i sunnhet, med evangeliet om Jesus som «hovedhjørnesten», hvor Den Hellige Ånd bekrefter Ordet ved tegn og under.

ILS FAMILIE SOM OVERBYGNING: Vi er ni kirker, og samtidig ett trossamfunn. Sentrale elementer som holder oss under samme paraply, er:

FELLES VEDTEKTER i foreningen Innlandskirken Livets Senter, registrert i Brønnøysund og hos Statsforvalter.

FELLES VISJON, TEOLOGI, STRUKTUR OG KULTUR, nedtegnet i «Hvem er vi», se vår nettside.

TILSYNSRÅD, som følger opp, og samrår seg med pastorene angående videre utvikling.

FELLES ARRANGEMENTER, som Vårfest og Høstfest, Lederdager mm.

VÅRFEST 2023, 27.-29. APRIL I ILS HAMAR blir noen rike dager. Torsdag taler Thomas Neteland, fredag og lørdag kveld taler Walter Heidenreich, og lørdag formiddag taler Hanne Sørmo Holstad. Det blir opplegg for barn og ungdom, og vi legger snart ut mer informasjon. Sett av dagene.

MED KURS MOT HIMMELSKE STRØMMER I ØDEMARKEN: Drikk daglig av Den himmelske kilden, ved Bibel og bønn. Vær frimodig i troen, og tal positivt til de som taler negativt, vær vennlig mot de som er grinete. Ikke som et slit eller krav, men som et daglig liv med Jesus. Han er vår hjelp, vår rådgiver, vår styrke, vår visdom, vår helse, og frelse. Vær rikt velsignet!

Deres bror Ingar

Powered by Cornerstone