Teamkvelder høsten 2022

Mandag 3.oktober er det igjen klart for teamkveld kl. 19.00!

Fra høsten 2022 ønsker vi å legge til rette for at alle Team i kirka vår møtes en kveld i måneden. Dette blir den første mandagen hver måned fra kl. 19.00-20.30: 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. desember.

Vi vil i starten av hver samling ha noen minutter fellessamling med litt input, så går vi i hvert vårt team. Tanken er at hvert team kan gjøre praktiske oppgaver, planlegge hva som skal gjøres framover, gjøre avtaler med andre team om nødvendig og ikke minst bli bedre kjent med hverandre. Vi tror det er en stor styrke at vi kan samles i samme hus på samme tid!

Vi gleder oss til å få til disse kveldene og tror det blir veldig bra! Velkommen til teamkveld! 

Powered by Cornerstone