Nå åpner vi Livets Senter igjen

Nå åpner vi Livets Senter igjen

Vi er så takknemlige for at menigheten har vært i funksjon disse 10 ukene hvor vi ikke har kunnet treffe hverandre fysisk! Jesus sa at vi er lys der vi er i verden, og i denne perioden har vi nådd ut til så mange som vanligvis ikke går inn i en kirke; gjennom samtaler, gjennom online gudstjenester, i tillegg til Awake, husgruppene og ukentlige hilsener fra pastor Ingar!

MEN nå åpnes det gradvis opp igjen, og det er ingen ting som kan måle seg med det å komme sammen til fest på søndager, å samle hele storfamilien, invitere med seg nye, og sammen lovsynge Gud og nyte fellesskapet sammen!

Det er viktig at alle føler seg trygge, og følgende fire smitteverntiltak vil bli ivaretatt ved alle arrangementer: 

  • Håndvask ved ankomst og avreise
  • Hold minst en meter avstand
  • Ikke håndhilse eller klemme
  • Syke må være hjemme

GUDSTJENESTER
Vi fortsetter med onlinegudstjenester fram til 21. juni. Det betyr at det blir to gudstjenester før sommerferien. Disse er planlagt 28. juni og 5. juli. På grunn av restriksjoner om å holde avstand vil det være vanskelig å gjennomføre søndagsskole. Det vil derfor bli gudstjeneste for hele familien inne i salen. Den vil vare ca. en time og vil være for barn, unge, voksne og eldre!
Mer informasjon om den praktiske gjennomføringen vil komme når det nærmer seg, men en ting er sikkert; dette blir fest!!

HUSGRUPPER
Husgruppene kan treffes fysisk nå. Da med de samme restriksjonene som nevnt over. Det er viktig at vi tar hensyn slik at alle opplever det trygt å delta. Noen husgrupper vil kombinere online og fysiske møter. Dette for å kunne inkludere alle. Her vil det være individuelle tilpasninger slik at alle finner løsninger som passer best! Hvis du ikke er med i en husgruppe ta kontakt med oss!

AWAKE
Awake har vært aktive online, med husgrupper og sendinger via Facebook på fredager. Sendingene har skjedd i samarbeid med ungdomsarbeidene Ignite og Contected. 
Første fysiske Awake-samling blir 29. mai. Her er det bare å glede seg!

BØNNEMØTER
Tirsdag 19. mai startet vi opp igjen med bønnemøter kl. 10.00. Bønnemøtene blir hver tirsdag kl.10.00 fram til ferien.
Bønn på tirsdag kveld starter ikke opp igjen før ferien.

Velkommen!

Powered by Cornerstone