Avlyste arrangement som følge av korona-spredningen

Avlyste arrangement som følge av korona-spredningen

Det pågår nå et stort arbeid for å begrense spredning av koronaviruset.
Dette kan vi alle bidra til, gjennom å følge de anbefalinger som gis av våre helsemyndigheter og Fylkesmannen.

Livets Senter vil bidra til dette og avlyser derfor i første omgang alle arrangement frem til og med 22.3.
Det innebærer at gudstjenestene den 15.3 og 22.3, samt vårt DNA-møte den 18.3 utgår.
Bønnemøter og Awake samling utgår i samme tidsperiode.

Vi vil komme tilbake og gi oppdatert informasjon om våre samlinger etter hvert som vi vet mer. 

La oss finne gode måter å ta vare på hverandre i denne tiden. La oss be for landet, byen, menigheten,
og for hverandre. Vi ønsker dere Guds rike velsignelse!

På vegne av lederskap i Livets Senter, Lillehammer 

Gina og Håkon Hustad
Pastorer


 

Powered by Cornerstone