Du er en original

Du er en original

Høstfesten fortsetter, og Stefan Salmonsson talte fredags kveld om at vi er originaler

Du er en original, la ingen gjøre deg til en kopi, talte Stefan. Han tok utgangspunktet i
1. Samuelsbok 17.38-40 hvor David ikke vil gå i kong Sauls rustning. Bare han som har
skapt deg vet hvordan du skal bli best. Vi må sammenligne  oss med han som har skapt oss
og ikke andre mennesker. Gjenopprettelse er å bli det Gud har skapt meg til.

Hele talen finner du her: Høstfesten 2018 Torsdag 26.10 kl 19:00 

Få med deg resten av høstfesten:
Lørdag 27. kl 11:00 med Stefan Salmonsson
Lørdag 27. kl 18:00 med Stefan Salmonsson
Lørdag 27. kl 21:00 Ungdomsmøte med David Aanje
Søndag 28 kl 11:00 med Stefan Salmonsson

Velkommen!

Powered by Cornerstone