Husgrupper

Ved Livets Senter Hamar anser vi husgruppene for å være en hjørnestein i menigheten, og vi anbefaler alle våre medlemmer å tilhøre én.

Husgruppens format karakteriseres av dens medlemmer, men har typisk disse egenskapene:

  • Samlinger foregår som regel annenhver uke i hjemlige omgivelser, med 4 til 10 deltagere. 
  • Det er enkel servering og sosialt felleskap.
  • Det er andakt med påfølgende Bibelstudie, felles bønn og gjerne lovsang.
  • Vi ønsker at gruppene skal preges av en trygg atmosfære slik at man kan dele personlige opplevelser og finne støtte.

Multiplisering av husgruppene er ønskelig, og skjer fortrinnsvis ved at en gruppe blir stort nok til å deles i to.

Livets Senter Hamar tilbyr også ektepargruppe for unge voksne. Dette er en gruppe der unge ektepar treffes hjemme hos hverandre for å dele liv, erfaringer og utveksle tanker om hvordan man sammen kan løse utfordringer, samt trygge og bygge ekteskapet videre. Parene møtes gjennomsnittlig en gang i måneden. Gruppemedlemmene leser felles samlivslitteratur og bruker dette som basis for diskusjon i gruppen. Det er også satt av tid til sosialt fellesskap, bønn og lovsang. Du kan melde deg inn i en ektepargruppe ved å klikke deg inn på denne lenken.

Dersom man ønsker å bli med i en husgruppe eller opprette en gruppe, oppmuntrer vi deg til å ta kontakt med Anders Aanje, kirkens husgruppe-koordinator, som har oversikt og mye erfaring for å kunne gi støtte og bidra med rådgivning. Ring +47 93 04 02 97 eller send en e-post til Livets Senter Hamar.
 

English

 At Life Center Church, we regard to be the "house groups" to be a cornerstone of the church, and recommend all members to belong to one.

The format of a house group is characterized by its members, but typically these points apply:

  • The gatherings take place ever second week in a homely environment, and the group of members can fit in a living room.
  • Coffee and pastries procide for a cozy atmosphere during social interaction.
  • A devotional provides for a Bible study, supplemented by prayer and worship.
  • Mutual trust within the group provides for a safe atmosphere for personal topics and moral support.

Multiplication of the groups is desirable, and typically succeds a growth of members to the point where a split is natural. If one would like to establish a group, we encourage contacting Anders Aanje, who has insight and experience to support and advice. Telephone: +47 93 04 02 97 or send an e-mail to Life Center Church. 

 

Powered by Cornerstone