Barnekirka

Hver søndag under hovedmøtet har vi barnekirke og søndagsskoleundervisning for alle barn og tweens.
Engasjerte voksne og ungdommer passer på og aktiviserer barna i tre aldersgrupperinger:

  • 0-2 år - inviteres til familie lounge med sine foreldre/foresatte
  • 3-5 år - møtes i stort barnerom i hovedbygningen 
  • 6-9 år - møtes i barnas hus på øvre parkeringsplass
  • 10-13 år - møtes i cafe-rom 

Det informeres fra scenen når barnemøtet begynner, og da er det enkelt å finne veien til din aktuelle gruppe. 

To ganger i semesteret arrangerer Livets Senter Hamar, familiemøter. Da er det ekstra fokus på barna og søndagen er skreddersydd for at hele familien skal trives og møte Gud sammen. 

Hovedansvarlig for barnekirken er Kjell Korsgården.English

Every Sunday during the service, the Church facilitates child care with Sunday School for the oldest. Devoted adults and adolescents watch over and engage the kids in activities in three age groups:

  • 0-2 years (Parents have to look after their children - playroom)
  • 3-5 years 
  • 6-9 years
  • 10-13 years


The activities are launched with an announcement from the stage, and finding the location is not hard - just go with the flow.

Four times annualy we arrange Family Services, in which the kids are in special focus. The sermon is then adapted to all ages, and replaces the child care.

Kjell Korsgården is in charge of the child care.

Powered by Cornerstone