Bønnemøte

Åpent bønnemøte på dagtid

Bønnemøte - nyhuset

Bønnemøte

Åpent bønnemøte på dagtid

Hver onsdag kl. 10.00 er du hjertelig velkommen til å delta på vårt faste bønnemøte. Vi ser bønn som en viktig «motor» i kirken, og ønsker at disse møtene skal være levende og forvandlende for de som kommer, og for kirken som helhet. Bønnemøtene inneholder lovsang, bønn for kirken, andre menigheter, byen vår, enkeltpersoner og for andre behov som er aktuelle. 

Etter bønnemøtet spiser vi deilig lunsj sammen i kafeèn. Velkommen til ett av ukens viktigste møtepunkt! 

Powered by Cornerstone