Nyhetsbrev fra pastor David

Nyhetsbrev fra pastor David

Pastorens nyhetsbrev september 2019

Kjære alle medlemmer og venner i Livets Senter Hamar!

Spennende tider. Det er mye spennende som skjer i Livets Senter Hamar for tiden. Vi fortsetter å betjene de utslåtte i byen vår gjennom Barmhjertighetens Hus. Nye mennesker har strømmet til, og det er åpning for bønn og samtaler i en grad som vi ikke har sett tidligere. Den 30.8 til 1.9 hadde vi igjen menighetsweekend på Camp Sjusjøen. Det var rekordoppmøte med over 100 personer som var innom. Vi nøt fellesskap med Gud og hverandre i nydelige omgivelser. I uke 37 hadde vi tre ulike team som var utsendt fra menigheten: Et team av sjelesørgere som betjente mennesker i Kristiansand, et misjonsteam til Finnmark og Lars Kapelrud som underviste på Stølsdokken.

Søndag 15. september ønsket vi åtte nye medlemmer velkommen, noe som betyr at vi har passert 270 medlemmer. Halleluja!

Innredning og utvidelse. I oktober starter vi med å grave fiber til det nye blå-grå huset på tomten vår. Driftsleder vil også samle en dugnadsgjeng som vil gjøre de nødvendige endringene i huset, et prosjekt som vil bli ferdigstilt den 15. januar 2020. Etter 15. januar vil arbeidet med å utvide kafeen begynne. En ny byggekomité for utvidelse av salen vil snart bli konstituert. Deres mandat vil innbefatte innhenting av priser, hyring av entreprenører og en jevnlig rapportering underveis til menighetens ledelse og medlemmer.  Til våren lanserer vi en spennende innsamlingsaksjon som skal være preget av glede, tro og frivillighet. I 2. Kongebok 4 leser vi om et mirakel som skjer idet en gjeldstynget enke samler mange tomme kar fra nabolaget som på overnaturlig vis fylles av olje. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «Rekk meg et kar til!» «Det er ikke flere», svarte han. Da sluttet oljen å renne. Dette er til inspirasjon for oss. Vi bygger for vekst! Hvis vi ikke fasiliterer for å romme alle de nye menneskene som skal bli frelst og disippelgjort i Hamar, vil heller ikke Gud gi oss vekst. 

Nye temasøndager: Denne høsten handler søndagene om «Guds gaver», med Åndens gaver i september, Kristi gaver (tjenestegaver) i oktober og Gud Fars gaver (talenter) i november. Vi tror denne temaserien vil være til stor oppmuntring og utruste menigheten til fortsatt seierrik tjeneste.

Høstens høydepunkt. I begynnelsen av september lanserte vi 3-stjerners middag. Nå er gruppene fordelt og alle de involverte har fått tilsendt informasjon. Dette er en unik mulighet til å spise middag og bli kjent med nye mennesker i menigheten.

Torsdag 26. til lørdag 28.9 er det aksjon «Bibelen til alle», der vi deler vi ut Bibelen til alle husstander i Stange. Dette er høstens utadrettede aksjon. Meld deg på via www.btah.no . Vi ber om at mange skal bli frelst og tillagt menigheter i Innlandet gjennom aksjonen.

Torsdag 24. til søndag 27.10 blir det Høstfest 19 på Livets Senter Lillehammer. Vi gleder oss!

 

Varme hilsener fra pastor David

 

 

Powered by Cornerstone