Ledersamling

TIRSDAG 24. JANUAR

Velkommen til samling for alle ledere i Innlandskirken LSH.

Vi har valgt å spisse innholdet i ledersamlingene våre, slik at det blir mindre undervisning, og mer dialog knyttet til spesifikke tema/saker.

Sted: I Nyhuset.

Agenda: 

  • Bønn og lovsang, fra kl 19:00 til 20:00.  
  • Gjennomgang i plenum av oppgaven «dysfunksjoner». Samtale.  
  • Idemyldring i plenum om innsamling til «Vi bygger kirke».  
  • Samtale i plenum om helheten av programmet i menigheten, og en evaluering av de ulike samlingspunktene.  
  • Presentasjon av frivillighetskontrakter.  
  • Info fra pastor og administrasjon. 
Powered by Cornerstone