Julehilsen fra Livets Senter-familien

Julehilsen fra Livets Senter-familien

Kjære venner i Livets Senter-familien!

Vi vil takke dere alle for godt fellesskap i 2018! Vi er takknemlige for den gode relasjonen, på tvers av generasjoner, geografisk beliggenhet og nasjonaliteter! 

I 2018 startet vi opp i Gran, med John og Lise Lehre i spissen. Håkon og Gina Hustad har blitt pastorer i Livets Senter Lillehammer. Nye har kommet til tro på Jesus. Flere har blitt døpt. Og, vi har totalt ønsket rundt 40 nye velkommen som medlemmer. All ære til Jesus!

Det har vært sesonger av å så, blant annet gjennom lokale TV-sendinger fra Bangsberget-senderen i Ringsaker på NRK2 i rundt 10 år. Og sesonger av å plante. Vi vil fortsette både å så og å plante. Men nå er vi på vei inn i en sesong av å høste. Vi har forventning til større framgang enn før, hvor Gud vil bruke hver og én i LS-familien.

Vi vil ønske dere alle en velsignet julefeiring! Og stor nåde og velsignelse i 2019!

Med vennlig hilsen pastorene i nettverket,

David og Maria Victoria, Håkon og Gina, John-Arild og Mary, John og Lise, Rikard og Linda, og Ingar og Kristin 

Julehilsen fra Livets Senter-familien

Pastorteamet i Livets Senter-familien. Tilstede fra venstre: David Aanje, Håkon Hustad, Rikard Røise, Ingar Jensen, John-Arild Kordahl, Kristin Jensen, Linda Victoria Røise, Gina Hustad og Maria Victoria Aanje. Ikke tilstede: John og Lise Lehre, og Mary Kordahl.

Powered by Cornerstone