25. september hadde vi familiegudstjeneste i Livets Senter Valdres. Barnepastor i LS Hamar, Kjell Korsgården, fenget barn og voksne. God stemning med Jesusfokus, så dette vil vi gjøre flere ganger! Pastor Ingar  
Det er alltid spennende når Tom Roger er i aksjon. Det skjer mange helbredelser av ulike slag nå han betjener mennesker.Han har også en måte å tale på som bygger tillit til Gud, at Han…
Søndag 19. juni var en festdag for Livets Senter Valdres. 2 menn fra Iran som går i menigheten hadde meldt seg til dåp, og på kort varsel meldte ei fra Valdres seg på til dåp.…
Livets Senter Valdres er 10 år 26. april feirer Livets Senter Valdres 10 år som menighet!   Ut fra en husgruppe, som tilhørte Livets Senter Lillehammer, ble menigheten etablert i februar 2004. I 2007 kjøpte…